Blog

DEVELOPMENT

Every Second Counts: Shaving Off 33% of Build Times on GitHub Workflow

Discover how a switch from ‘npm’ to ‘pnpm’ in the deployment pipeline for GitHub led to a significant reduction in build time, enhancing productivity and efficiency by a third.
TOOLS

Gulp DevStack release v4.4.0

Includes Bootstrap 5.3.0, security updates and major package upgrades — plus a new GitHub action for deployment to GitHub pages.
TOOLS

Gulp DevStack release v4.3.0

Security updates and minor fixes. Release details

Gulp DevStack release v4.2.0

Security updates, minor enhancements and upgrade of gulp-imagemin to version 8. Release details
TOOLS

Gulp DevStack release v4.1.0

Code cleanup, security fixes, major code maintenance, Stylelint fixes and Babel upgrade. Release details
TOOLS

Gulp DevStack release v4.0.0

Major release! Refactored all Gulp tasks and scripts. Contains Bootstrap 5.2.2 and security updates.
TOOLS

Gulp DevStack release v3.5.0

Bootstrap 5.2.0, update of the NPM packages, small fixex and improvements.
TOOLS

Almost user-friendly bulk image optimization in CLI

Let’s optimize the whole directories of images without losing visual quality. Simple reduce files sizes and convert animated GIFs to modern video formats. Why? Conversion animated GIFs into video rapidly saves space and network bandwidth and gives the user the capability to pause or slow down the animation.
TOOLS

Gulp DevStack Barcelona release v3.3.0

Bootstrap 5.1.3, update of the NPM packages, Dart Sass, required node 14.x, refactor Twitter cards markup, GitHub workflow for install, build and deploy to gp-pages.
DEVELOPMENT

Deliver better frontend code!

Standardization and efficiency of the codebase is a big topic. Here are some best practices for writing frontend codes. Let's lighten our routine and focus on creativity.
TOOLS

How to easily improve the quality of documentation and content

When we write documentation, it is helpful to have a tool for automating checks — preferably typos, spelling and grammar. These tools bring you more productivity.
SEO

Enhance Search Engine Indexing with sitemap.xml

I had this article in progress for several years and sent parts of it to colleagues as needed. Martin Pešout brought me to KontentKing and their great articles — boldly read XML Sitemap or the summary below.
SEO

Podpora indexace ve vyhledávačích pomocí sitemap.xml

Tento článek jsem měl rozepsaný několik let a jeho fragmenty posílal podle potřeby kolegům. Martin Pešout mě přivedl ke KontentKing a jejich skvělým článkům — směle čtěte Soubor sitemap XML ve zkratce anebo souhrn níže.
DEVELOPMENT

Nové »bezhlavé« CMS

…aneb přechod od monolitů ke službám.
SEO

Slides from #seozraz 2020

Interesting slides from presentations at the conference “SEO zraz 2020” in Bratislava. See slides in Google Photos
TOOLS

Jak udržet jednotnou formu stylopisu?

Konzistentní zápis stylopisu je základním předpokladem pro vývoj. Funkční zápis je klíčový pro bezproblémový běh kódu webové stránky, potažmo celé aplikace. O neprůstřelnost chování v různých prohlížečích a kompatibilitu mezi nimi se starají rozšíření pre/postprocesorů.
TOOLS

Jak snadno vylepšit kvalitu dokumentace a psaného projevu obecně

Když už píšeme dokumentaci — README.md nebo cokoli jiného, hodí se mít nástroj pro kontrolu textu — nejlépe překlepů, pravopisu a gramatiky.
TOOLS

Jak konzistentně držet formátování zdrojáku?

Při použití libovolného verzovacího nástroje je nezbytné nezanášet si do code base balast. Při procházení a hledání v historii tak vyskočí jen to důležité. Nejčastěji je to nekonzistence ve formátování zdrojových souborů — bílé znaky (mezery, odřádkování), konce řádků (CRLF, LF) nebo uvozovky.
SEO

Struktura HTML tagu HEAD vs. rychlost zobrazení stránky a SEO

Co vše musí být v HTML hlavičce a co by mělo, aby uživatelé jásali a vyhledávače chrochtaly blahem.