Jak konzistentně držet formátování zdrojáku?

  •   3 minutes read
Při použití libovolného verzovacího nástroje je nezbytné nezanášet si do code base balast. Při procházení a hledání v historii tak vyskočí jen to důležité. Nejčastěji je to nekonzistence ve formátování zdrojových souborů — bílé znaky (mezery, odřádkování), konce řádků (CRLF, LF) nebo uvozovky.

Konfigurace editoru kódu

 • Soubor .editorconfig definuje pravidla formátování, která provádí přímo editor (IDE). Neohlíží se na žádnou syntaxi, tj. je mu jedno jestli formátuje stylopis preprocesoru, JavaScript nebo minifikované soubory pro produkci.
 • Základní nastavení pro všechny soubory v sekci označené [*].
 • Přetížení základního nastavení pro danou příponu [*.js] nebo více přípon [{*.yml,*.yaml,package.json}]. Možnosti výběru souborů pomocí wild case.
 • Vyloučení (exclude, ignore) se provádí předefinováním výše nastavených pravidel viz [{*.yml,*.yaml,package.json}].
 • Podporované editory.

Soubor .editorconfig

# editorconfig.org

root = true

[*]
charset = utf-8
end_of_line = lf
indent_size = 2
indent_style = space
insert_final_newline = true
trim_trailing_whitespace = true
quote_type = single

[*.js]
max_line_length = 80

[*.json]
indent_style = tab

# The indent size used in the `package.json` file cannot be changed
# https://github.com/npm/npm/pull/3180#issuecomment-16336516
[{*.yml,*.yaml,package.json}]
indent_style = space
indent_size = 2
insert_final_newline = ignore

[*.md]
trim_trailing_whitespace = false

[Makefile]
indent_style = tab

[{*.min.css,*.min.js}]
indent_style = ignore
insert_final_newline = ignore

Vysvětlení konfigurace a porovnání s Perettier níže.

Prettier

 • Komplexnější formátování kódu — vlastní parsery a tedy i možnost konfigurace.
 • Funguje podobně jako .editorconfig.
 • Přetížení základního nastavení pro danou příponu v sekci overrides.
 • Vyloučení souborů nebo složek (exclude, ignore) v samostatném souboru .prettierignore. Používá standardní syntaxi gitignore .
 • Ignorování řádků nebo bloků kódu uvnitř souborů // prettier-ignore a viz dokumentace.
 • Podporované editory.

Soubor .prettierrc.yml

endOfLine: lf
tabWidth: 2
useTabs: false
singleQuote: true
bracketSpacing: true
semi: true
arrowParens: always

overrides:
 - files:
   - '*.js'
  options:
   printWidth: 80
 - files:
   - '*.json'
  options:
   useTabs: true
 - files:
   - 'Makefile'
  options:
   useTabs: true
 - files:
   - '*.yml'
   - '*.yaml'
   - 'package.json'
  options:
   tabWidth: 2
   useTabs: false

Oproti .editorconfig máme navíc pro JS:

 • bracketSpacing: true — přidává mezery kolem závorek (objekty)
 • semi: true — přidává středník za statements (zjednodušeně na konce řádků)
 • arrowParens: always — přidává kulaté závorky kolem arrow funkcí

Soubor .prettierignore

Soubory níže budou zcela ignorovány, není potřeba měnit definici základního chování jako u .editorconfig.

*.min.css
*.min.js

Pozn. 1: Tento článek nepokrývá integraci do dev stacku (Gulp, webpack, atp.) ani integraci v rámci CI (continuous integration). Instalacespouštění přes příkazovou řádkuzvládá pre-commit hook

Pozn. 2: Integrace rozšíření (eslint) v další článku.

Porovnání nastavení .editorconfig a Prettier

Popis.editorconfig.prettierrc.yml
Kódování souborů UTF-8charset = utf-8
Konce řádků linuxáckéend_of_line = lfendOfLine: lf
Odsazení dvěma znakyindent_size = 2tabWidth: 2
Odsazení mezeramiindent_style = spaceuseTabs: false
Přidá prázdný řádek na konec souboruinsert_final_newline = true
Maže mezery na koncích řádkůtrim_trailing_whitespace = true
Uvozovky budou jednoduché ' (znak pro sekundu)quote_type = singlesingleQuote: true
Maximální délka řádku 80 znakůmax_line_length = 80printWidth: 80

Závěr

Výše uvedenou dvojkombinaci používám a doporučuji každému jako minimální základ pro práci. Navzájem si pomáhají. Co nezvládne jeden, udělá druhý. Prettier je výrazně chytřejší a má svou hlavu. Některá nastavení nemusí vývojářům vyhovovat, např. v HTML parseru rozhazuje atributy inline elementů na samostatné řádky, proto se vyplatí uvažovat o napojení pluginů nebo problematický typ souborů ignorovat a použít vlastní linter / formater.